Nieuws

Vaste contracten alternatief voor dynamisch

18 juli 2023

Vaste contracten alternatief voor dynamisch

Nu er weer vaste contracten beschikbaar komen is het belangrijk naar uw dynamische contract te kijken in het licht van de verwachte marktontwikkelingen.

De daling van de energieprijzen lijkt immers ten einde.

In deze nieuwsbrief geven wij de laatste marktontwikkelingen weer en zoomen we specifiek in op de aspecten die voor een dynamisch energiecontract relevant zijn. 

Voor deelnemers die geïnteresseerd zijn in een vast contract kunnen we melden dat wij weer gunstige energiecontracten kunnen aanbieden voor 1 en 3 jaar vast.

De dalende trend op de energiemarkt lijkt ten einde
Sinds januari zien we een vrij sterke daling van de gemiddelde beursprijzen. Begin juni kwam daaraan een einde, en ontstonden schommelingen buiten dat dalende trend patroon, een indicatie voor een volatiele markt. De dagelijkse gastarieven daalden de afgelopen weken weer, maar de langere termijn trend (die de verwachtingen op de energiemarkt weergeeft) schommelt.

Verschillende technische analisten die naar de termijnmarkt kijken, voorspellen dan ook dat de daling ten einde is. Daarnaast zijn er op dit moment steeds meer risico’s van ontwikkelingen die in de komende periode een stijgende trend kunnen veroorzaken, zoals de aantrekkende economie in China en een mogelijke escalatie van de oorlog in Oekraïne.

Met uw dynamische contract heeft u de afgelopen maanden flink geprofiteerd van de prijsdalingen, die u vrijwel direct doorberekend kreeg in uw tarieven. 

De komende periode is het echter niet onaannemelijk dat de tarieven weer gaan stijgen. De risico’s daarop komen door de geopolitieke ontwikkelingen waar de energiemarkt erg gevoelig voor is gewordenDaarnaast is er een risico dat ondanks de relatief goed gevulde gasvoorraden, een strenge winter volgens diverse voorspellingen alsnog tot flinke prijsstijgingen zou kunnen leiden. Dynamische tarieven bewegen dan uiteraard ook mee omhoog, en het grootste deel van uw gasverbruik (gemiddeld 70%) wordt gerealiseerd in de winter.

Hoewel de dynamische tarieven op dit moment zeker nog goedkoper zijn dan de actuele tarieven voor vaste contracten van 1 of 3 jaar, liggen die vaste tarieven intussen wel al onder de variabele tarieven en zijn zelfs vergelijkbaar met het niveau van januari 2022, vóór de Russische inval in Oekraïne dus.


Daarmee zijn vaste tarieven inmiddels een redelijk alternatief geworden om voor langere tijd geen risico te lopen op prijsstijgingen. Vooral ook omdat het prijsplafond eind dit jaar afgeschaft wordt.

Lage en negatieve dynamische tarieven door aanbod zonnestroom
Het zal u niet ontgaan zijn dat het aantal uren waarop uiterst lage tot zelfs negatieve dynamische tarieven gelden de laatste maanden flink is gestegen. De oorzaak hiervan is de sterke stijging van geïnstalleerde zonnestroominstallaties en natuurlijk ook de uitbreiding van windenergie (vooral op zee). Met name in het weekend of op feestdagen overstijgt het aanbod de vraag, wat resulteert in uiterst lage of zelfs negatieve tarieven.

Als u zonnepanelen heeft en op dat moment teruglevert, dan moet u bijbetalen. Als u dit niet kunt voorkomen, dan wordt daarmee  het voordeel van de gemiddeld gunstige dynamische stroomprijzen deels tenietgedaan.

Wat niet iedereen weet is dat zolang er op jaarbasis minder wordt teruggeleverd dan verbruikt, elke teruggeleverde kWh toch altijd de energiebelasting oplevert (€ 0,15), ongeacht het tarief op dat moment. Die wordt namelijk wel gesaldeerd. In die situatie loont dus ook altijd nog een negatieve prijs van € 0,15, en die zijn er nog niet zoveel uur geweest. Bij een nog lagere prijs is het dus wel gunstiger uw zonnestroom groep tijdelijk af te schakelen.

Past een contract met vaste prijzen toch beter bij u?
Als u beschermd wilt zijn tegen stijgende prijzen, dan kunt u nu gemakkelijk weer overstappen naar een contract voor 1 of 3 jaar vast.

Een belangrijke overweging daarbij is dat nu de daling in de markt mogelijk ten einde is, en de vaste tarieven weer beschikbaar zijn tegen een redelijk niveau, het moment nu gunstig is om weer te kiezen voor vaste prijzen.

Ook biedt een vast contract de volledig mogelijke wettelijke saldering. Dat betekent dat het verschil tussen wat u betaalt voor stroom en ontvangt bij teruglevering, niet langer in uw nadeel is. Uw teruglevering wordt gewoon weggestreept tegen uw jaarverbruik, en voor een eventueel aanvullend overschot krijgt u (op dit moment) 8 cent, ongeacht het moment van teruglevering. Natuurlijk wordt de saldering deels afgebouwd in 2025, maar volgens de huidige kabinetsplannen komt er dan een betere terugleververgoeding.

Contracten met vaste looptijd kennen nu wel een nieuwe regeling voor de opzegvergoeding, die erop neerkomt dat de resterende waarde van het contract afgekocht moet worden als de voortijdige beëindiging in het nadeel van de leverancier is.

Wilt u overstappen naar een vast contract?
U kunt nu gemakkelijk weer overstappen naar een contract met vaste tarieven voor 1 of 3 jaar. De opzegtermijn van uw dynamische contract is één maand, en de overstap neemt ook ongeveer die tijd in beslag. U betaalt dus geen opzegvergoeding.

Wilt u op een dynamisch contract blijven?
Dynamische contracten blijven uiteraard een aantrekkelijke optie als u uw stroomverbruik kunt sturen naar de goedkopere momenten van de dag (inclusief het ‘s nachts opladen van uw elektrische auto).

Het is ook mogelijk een dynamisch contract te combineren met een vast contract.

Maakt u zich zorgen over de gastarieven, dan kiest u alleen voor gas een vast contract. Heeft u (veel) zonnepanelen, dan kiest u voor elektriciteit een vast contract zodat u maximaal voordeel uit de saldering haalt.

PS
Wij krijgen regelmatig vragen of familie, vrienden en kennissen mee mogen doen. Dat is weer mogelijk. Nieuwe deelnemers kunnen zich via ons meedoen formulier opgeven.