Nieuws

Nieuwsbrief Oktober 2021

Nieuwsbrief Oktober 2021

Het is lang geleden dat de hoge energieprijzen zo prominent in het nieuws waren als nu, en terecht. Nog nooit stegen de energieprijzen zo hard. In deze nieuwsbrief gaan we hier dieper op in.

Betrouwbaarheid energieleveranciers
We lezen nu zelfs dat vaste contracten eenzijdig opgezegd worden, ook al is onduidelijk of dit juridisch wel mogelijk is. Dat kunnen energieleveranciers in moeilijkheden zijn, vooral in Engeland en België zijn er al faillissementen. Dit betreft vermoedelijk vooral kleinere partijen met een lage solvabiliteit die gespeculeerd hebben door het risico niet in te dekken, met het doel de risico-opslag in eigen zak te steken.

Wij doen geen zaken met energieleveranciers die dit doen. Vaste contracten dienen altijd ingedekt te worden. Hiervoor wordt een risico-opslag betaald die normaal gesproken in uw tarief is verwerkt. U hoeft zich hierom dan ook geen zorgen te maken. Overigens doet de ACM op dit moment onderzoek naar de stand van zaken bij energieleveranciers.

Waarom de hoge gasprijs?
De reden voor de hoge gasprijs is vooral het tijdelijke verschil tussen vraag en aanbod. De economie trekt wereldwijd weer aan en daarmee ook de vraag naar gas. Als dan de productie niet voldoende opschaalt, zoals nu het geval is, dan stijgen de prijzen.

Daar komt nog bij dat de gasvoorraden relatief laag zijn. Dit enerzijds als gevolg van de relatief strenge winter en anderzijds door het feit dat de prijzen al langer stegen, doordat men in Azië juist steeds meer overschakelt van steenkool op gas. Daardoor leek het voor commerciële partijen niet rendabel om de gasvoorraden volledig aan te vullen. Achteraf was dat een verkeerde inschatting.

Gevolgen voor energiecontracten algemeen
Wat u in de media leest, ziet of hoort lijkt erger dan het is. Een vijf keer hogere gasprijs betekent gelukkig geen vervijfvoudiging van uw energiekosten. U betaalt immers ook energiebelastingen en netwerkkosten. Wel is duidelijk dat een nieuw contract op dit moment aanzienlijk duurder zou zijn.

Niet verrassend is dat er veel minder contracten worden aangeboden in de markt. Een consument heeft weinig keuze meer. Daarnaast zien we dat leveranciers nu ook de variabele tarieven tussentijds verhogen. Gelukkig hebben de meeste deelnemers nog lopende vaste contracten. Voor mensen die een nieuw contract moeten afsluiten of geconfronteerd worden met een hogere variabele tarieven proberen we met maatwerk een tijdelijk passende oplossing te vinden.

Uw energiecontract
Deelnemers die via Energiekantoor een contract hebben afgesloten met Energyhouse worden separaat geïnformeerd over de situatie van hun contract.

De marktverwachting komende periode
De verwachting in de komende periode is dat de energieprijzen voorlopig nog hoog zullen blijven en grote schommelingen kunnen vertonen. Zo zagen we recent de gasprijs in 2 dagen met 60% stijgen en weer dalen. De variaties zijn ingegeven door de tijdelijke onbalans in vraag en aanbod. De verwachting is dat dit zal afvlakken.

Op de termijnmarkten zien we gelukkig al langer een daling voor begin volgend jaar. Wanneer deze exact inzet is onder andere afhankelijk van de komende winter.

We houden contact
Tot die tijd houden we de markt en de mogelijkheden in elk geval scherp in de gaten. Uiteraard zullen we u vooraf de keuzes voorleggen die u kunt maken voor het verlengen van uw energiecontract, zoals u van ons gewend bent.