Raad van Advies

Een actieve Raad van Advies is geen doel op zich. Het is wel een middel om Energiekantoor.nl verder te professionaliseren en de strategie op een effectieve manier te implementeren. De Raad van Advies adviseert Energiekantoor.nl inzake besluitvorming over de te volgen strategie en fungeert tevens als klankbord voor Energiekantoor.nl. Doel van de Raad van Advies is om ervoor te zorgen dat de dienstverlening van Energiekantoor.nl op een zeer hoog kwalitatief niveau blijft, en om de business en voortgang van het bedrijf te onderwerpen aan een kritische en integere blik. Naast de nodige confrontatie levert dit ook veel inspiratie op.

In de Raad van Advies hebben zitting:

Drs. Floris Croon

Studeerde bedrijfseconomie in Groningen. Oprichter van Boer&Croon strategy and marketing group. Werkzaam geweest als commissaris en bestuurder bij meer dan 15 ondernemingen en organisaties. Nu boardroom consultant en voorzitter van meerdere initiatieven om jonge bedrijven te helpen groeien.

Drs. Ad Verdonk

Studeerde economie in Rotterdam. Werkzaam geweest oa in diverse marketing functies bij Proctor&Gamble. Oprichter en oud partner van VODW marketing. Nu verbonden als adviseur en investeerder aan diverse bedrijven.

Bas Seldenrijk

Als oprichter en founder van Energiekantoor.nl is Bas Seldenrijk in 2016 toegetreden tot de Raad van Advies van Energiekantoor.nl. Wij zijn blij dat we Bas als klankbord kunnen blijven gebruiken voor de verdere ontwikkeling van Energiekantoor.nl.      

 

Oud leden Raad van Advies

Prof.Dr. Pieter Korteweg (RvA Energiekantoor 2009 – 2016)

Studeerde economie in Rotterdam en was hoogleraar aan de Erasmus universiteit. Oud Thesaurier-Generaal bij het Ministerie van Financiën. Voormalig bestuursvoorzitter van de Robeco groep.Nu senior advisor en vice-voorzitter Cerberus Global Investments Advisors ( LLC / New York).

 

 

Energiekantoor.nl vergadert tweemaal per jaar met de Raad van Advies. De Raad van Advies adviseert en fungeert als klankbord. De leden van onze Raad van Advies ontvangen geen vergoeding en genieten ook geen andere voordelen anders dan de collectieve voordelen en besparingen die deelnemers van Energiekantoor.nl genieten.

De leden van de Raad van Advies zijn op de hoogte van en hebben inzicht in de contractuele afspraken tussen Energiekantoor.nl en de desbetreffende energieleveranciers en of voordeelpartners.