31 juli 2020

Energiekantoor nieuwsbrief juli 2020

Beste deelnemers van Energiekantoor,
Wij hopen van harte dat het goed met u gaat en de uwen allen gezond zijn en blijven. Het zijn bijzondere tijden. In deze nieuwsbrief praten wij u bij.