Privacy

Dit betreft de omgang met, en tot personen herleidbare informatie door Energiekantoor.nl die Energiekantoor.nl verzamelt op het moment dat u op de site bent van Energiekantoor.nl en wanneer u gebruik maakt van de bemiddeling door Energiekantoor.nl.

De privacy verklaring is niet van toepassing op de werkzaamheden van rechtspersonen die niet in eigendom zijn van Energiekantoor.nl en waarover Energiekantoor.nl geen zeggenschap heeft, of op natuurlijke personen die Energiekantoor.nl niet in dienst heeft.

Ook is deze privacy verklaring niet van toepassing op adverteerders op de de website van Energiekantoor.nl. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door deze partijen, verwijst Energiekantoor.nl u naar de desbetreffende partij.

Energiekantoor.nl zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren. Energiekantoor.nl kan uw persoonsgegevens aan andere organisaties en personen verzenden, indien:

  • U toestemming geeft tot het delen van de informatie.
  • Indien wij menen dat uw acties op onze website(s) in strijd zijn met enig recht of contractuele bepaling.
  • Indien wij moeten voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder dagvaarding, verzoeken van de rechtbank en/of juridische procedures.

Op uw verzoek zal Energiekantoor.nl u inzage geven in de over u verwerkte persoonsgegevens , indien van toepassing, en u de mogelijkheid bieden deze gegevens te verbeteren.

Op de website van Energiekantoor.nl worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden door zgn. cookies. Doel is om met deze informatie de website te optimaliseren. Dit zijn cookies alleen t.b.v. analyse van het bezoekersgedrag. Als u niet wenst dat wij gebruik maken van deze cookies dan kunt u deze uitzetten in de instellingen van uw eigen browser.

Energiekantoor.nl zal u op voorhand informeren of wij u mogen benaderen met producten en of services die gerelateerd zijn aan onze doelstellingen.

WIJZIGINGEN

Energiekantoor.nl is bevoegd haar voorwaarden, disclaimer, intellectuele eigendomsbepaling en privacy verklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Indien wij de manier wijzigen waarop we , indien van toepassing, uw persoonlijke gegevens verwerken dan zullen we u informeren door aankondiging op onze website.© Energiekantoor.nl wij behouden al onze rechten voor.